Zaloguj
Laboratorium
 

Laboratorium Diagnostyczne AMED NZOZ działa od 1999r. świadcząc nieprzerwanie usługi z zakresu analityki medycznej. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe umożliwiające im sprawne pobieranie materiału, fachowe wykonanie analiz oraz doradztwo w zakresie doboru badań dla pacjentów indywidualnych.

W księdze rejestrowej Wojewody Dolnośląskiego dla Zakładów Opieki Zdrowotnej figurujemy pod numerem 02-00688, w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych otrzymaliśmy numer 2472, co umożliwia nam współpracę z jednostkami finansowanymi z NFZ

Współpracujemy z:

 •     praktykami lekarzy rodzinnych
 •     N ZOZ-ami
 •     P ZOZ-ami
 •     Specjalistami prowadzącymi prywatną praktykę lekarską
 •     Firmami w zakresie badań laboratoryjnych wymaganych w zakresie medycyny pracy


Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umową określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.

W ramach umowy oferujemy:

 • Odbieranie pobranego materiału, względnie pobieranie materiału przez naszego pracownika w placówce kontrahenta
 • Zakładom pracy zapewniamy przyjad i pobieranie materiału w siedzibie firmy
 • Blankiety skierowań
 • Specyfikacje oraz szczegółowe zestawienia wykonanych przez nas badań ułatwiające rozliczenie się z NFZ-em
 •  Oraz inne uzgodnione w trakcie negocjacji umowy

 

 

Laboratorium Diagnostyczne AMED NZOZ działa od 1999r. świadcząc nieprzerwanie usługi z zakresu analityki medycznej. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe umożliwiające im sprawne pobieranie materiału, fachowe wykonanie analiz oraz doradztwo w zakresie doboru badań dla pacjentów indywidualnych.

W księdze rejestrowej Wojewody Dolnośląskiego dla Zakładów Opieki Zdrowotnej figurujemy pod numerem 02-00688, w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych otrzymaliśmy numer 2472, co umożliwia nam współpracę z jednostkami finansowanymi z NFZ

Współpracujemy z:

 •     praktykami lekarzy rodzinnych
 •     N ZOZ-ami
 •     P ZOZ-ami
 •     Specjalistami prowadzącymi prywatną praktykę lekarską
 •     Firmami w zakresie badań laboratoryjnych wymaganych w zakresie medycyny pracy


Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umową określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.

W ramach umowy oferujemy:

 • Odbieranie pobranego materiału, względnie pobieranie materiału przez naszego pracownika w placówce kontrahenta
 • Zakładom pracy zapewniamy przyjad i pobieranie materiału w siedzibie firmy
 • Blankiety skierowań
 • Specyfikacje oraz szczegółowe zestawienia wykonanych przez nas badań ułatwiające rozliczenie się z NFZ-em
 •  Oraz inne uzgodnione w trakcie negocjacji umowy

 

 

Posiadamy certyfikat

 

Posiadamy certyfikat