Laboratorium
 

Laboratorium Diagnostyczne AMED NZOZ działa od 1999r. świadcząc nieprzerwanie usługi z zakresu analityki medycznej. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe umożliwiające im sprawne pobieranie materiału, fachowe wykonanie analiz oraz doradztwo w zakresie doboru badań dla pacjentów indywidualnych.

W księdze rejestrowej Wojewody Dolnośląskiego dla Zakładów Opieki Zdrowotnej figurujemy pod numerem 000000001713, w ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych otrzymaliśmy numer 2472, co umożliwia nam współpracę z jednostkami finansowanymi z NFZ

Współpracujemy z:

  •     praktykami lekarzy rodzinnych
  •     N ZOZ-ami
  •     P ZOZ-ami
  •     Specjalistami prowadzącymi prywatną praktykę lekarską
  •     Firmami w zakresie badań laboratoryjnych wymaganych w zakresie medycyny pracy


Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań.

W ramach umowy oferujemy:

  • Odbieranie pobranego materiału, względnie pobieranie materiału przez naszego pracownika w placówce kontrahenta
  • Zakładom pracy zapewniamy przyjazd i pobieranie materiału w siedzibie firmy
  • Specyfikacje oraz szczegółowe zestawienia wykonanych przez nas badań ułatwiające rozliczenie się z NFZ-em
  •  Oraz inne uzgodnione w trakcie negocjacji umowy

 

 

Posiadamy certyfikat

 

Certyfikat IBK

 

Certyfikat IBK

 

Firma Godna Zaufania

 

Firma Godna Zaufania

 

Prevecal

 

Prevecal